Συγκέντρωση τροφίμων

Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αποστολή επιστολής σε εταιρείες και βιομηχανίες για τη συνδρομή τους στη συγκέντρωση ξηρών τροφίμων. Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Οδ. Πότσης, τα τρόφιμα θα διατεθούν σε δομές και φορείς που ήδη λειτουργούν στην περιοχή για τη σίτιση των ευπαθών ομάδων. Ακόμη, αποφασίστηκε η αποστολή ευχαριστήριας επιστολής στη Μαρί Κυριακού «Με αγάπη» για την προσφορά υλικού αλληλεγγύης (ρουχισμός, παιχνίδια, σχολικό υλικό) στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Από την Επιτροπή έγιναν δεκτές οι εισηγήσεις για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών σχετικά με την ίδρυση λαϊκών αγορών στις Π.Ε. Ιωαννίνων και Πρέβεζας, αλλά και για τη συγκρότηση πενταμελών επιτροπών για την τοποθέτηση πωλητών στις λαϊκές αγορές στις παραπάνω Περιφερειακές Ενότητες.

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply