Στο ΕΣΠΑ Νεκρομαντείο και Εφύρα

Το Υπουργείο Πολιτισμού προχώρησε στην ένταξη του έργου ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων Νεκρομαντείου και Εφύρας στο νομό Πρέβεζας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». Με το έργο αυτό επιδιώκεται η σύνδεση δύο γειτονικών αρχαιολογικών χώρων που αντιπροωπεύουν την ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή των εκβολών του Αχέροντα από την προϊστορική περίοδο μέχρι τους μεταβυζαντινούς χρόνους. Οι χώροι αυτοί προβλέπεται να βελτιωθούν με υποδομές (χώρους στάθμευσης, μονοπάτια περιήγησης) που θα διέπονται από τις ίδιες αισθητικές αρχές και τη χρήση κοινών κατασκευαστικών μεθόδων.

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply