Στην Καστοριά συνεδρίασαν οι Κοινές Επιτροπές για το Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ “Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013”

Περιφέρεια ΗπείρουH Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδια για θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Τατιάνα Καλογιάννη εκπροσώπησε την Περιφέρεια Ηπείρου στις εργασίες της 3ης Κοινής Επιτροπής Καθοδήγησης (JSC) του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013» και της 1ης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (JMC) για την Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 & 9 Ιουλίου 2013 στην πόλη της Καστοριάς.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων προς χρηματοδότηση της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος και συζητήθηκαν εκτενώς οι προδιαγραφές για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Μετά από πρόταση της Περιφερειακής Αρχής Ηπείρου, ομόφωνα αποφασίστηκε να υπάρξει μία σημαντική αύξηση, άνω του 30% του συνολικού προϋπολογισμού του ΙΡΑ Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 για την υλοποίηση στρατηγικών έργων, τα οποία έχουν συγκεκριμένη στοχοθέτηση και συνάδουν με τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό των επιλέξιμων Περιφερειών, αφορούν δε κυρίως έργα με προστιθέμενη αξία.

 

Tags:

, ,

Leave a Reply