Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου… Τα Γιάννινα χωρίς αυτοκίνητο

Κορυφώνονται το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου οι εκδηλώσεις που οργανώνει ο Δήμος Ιωαννιτών στο πλαίσιο της Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο. Στόχος των εκδηλώσεων αυτών είναι να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης και να απολαύσουμε το κέντρο της πόλης απαλλαγμένο από αυτοκίνητα.

Οι εκδηλώσεις του Σαββάτου περιλαμβάνουν δύο βασικές δράσεις:
– Από τις εννέα το πρωί και μέχρι το πέρας λειτουργίας της αγοράς θα είναι κλειστό τμήμα του εμπορικού κέντρου των Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα η κίνηση θα απαγορευθεί στις οδούς Μιχαήλ Αγγέλου, Μελανίδη, Βλαχλείδη, Οπλαρχηγού Πουτέτση, Γρηγορίου Σακκά και Ζυγομάλλη. Πρόκειται για τις οδούς που περιλαμβάνονται στο δίκτυο πεζοδρομήσεων του Δήμου. Το έργο αυτό – ενταγμένο στο ΕΣΠΑ – έχει δημοπρατηθεί κι όπως ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος έργων Βασίλης Μασσαλάς εντός των επομένων ημερών θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο, καθώς ξεπεράστηκαν όλα τα προβλήματα που είχαν ανακύψει με ενστάσεις και προσφυγές.

– Από τις έντεκα το πρωί το Σαββάτου κλείνει για τα αυτοκίνητα η κεντρική πλατεία της πόλης. Στο χώρο θα καταλήξουν οι ποδηλατοδρομίες που θα έχουν ξεκινήσει νωρίτερα και στις δώδεκα το μεσημέρι θα γίνει η κλήρωση ποδηλάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος CYCLO. Στην κεντρική πλατεία και σε δημότες του Δήμου Ιωαννιτών – καθώς έτσι επιβάλλουν οι κανονισμοί του προγράμματος – θα κληρωθούν οκτώ ποδήλατα. Άλλα δύο θα δοθούν μέσω διαγωνισμού καλύτερης φωτογραφίας που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα στη σελίδα του Δήμου Ιωαννιτών στο FACEBOOK.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης που θα γίνει στην κεντρική πλατεία θα μοιραστούν μπλουζάκια, ενώ θα λειτουργεί εικονικό εργαστήρι όπου μικρά και μεγάλα παιδιά θα επιδεικνύουν το ταλέντο τους σε χαρτί ζωγραφικής με θέμα το ποδήλατο. Τέλος θα διατεθούν δωρεάν εισιτήρια του Αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων για χρήση τους από τους κατοίκους της περιοχής. «Θέλουμε το ποδήλατο όχι μέσω ψυχαγωγίας αλλά ως μέσο μετακίνησης. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας και πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε και τους πρώτους ποδηλατοδρόμους που θα λειτουργήσουν δοκιμαστικά στο Δήμο μας», ανέφερε στις δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος Βασίλης Μασσαλάς.

Αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό Δήμου Ιωαννιτών «Κλήρωση Ποδηλάτων»:

1. Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Κλήρωση ποδηλάτων» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»),τον οποίο διοργανώνει ο «ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ » (που εδρεύει στα Ιωάννινα (Πλ. Παπανδρέου 5, Τ.Κ. 45221), θα λάβει χώρα το Σάββατο, στις 22 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 12.00, μεσημβρινή, στην κεντρική πλατεία Ιωαννίνων (πλατεία Πύρρου), με την μέθοδο της κληρώσεως, δια λαχνών, μεταξύ των παρευρισκομένων Δημοτών του ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

2. Στο Διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν μόνον δημότες του Δήμου Ιωαννιτών, ήτοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι ως δημότες του ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, σύμφωνα με το δημοτολόγιο, ηλικίας 18 ετών και άνω (ενήλικες), γεγονός που θα αποδεικνύεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή όποιου άλλου πρόσφορου αποδεικτικού μέσου.

3. Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ αφορά στην κλήρωση οκτώ (8) ποδηλάτων, που παρέχονται προς τούτο μέσω του προγράμματος CYCLO.

4. Η κλήρωση θα λάβει χώρα ενώπιον του Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων κου Ιωάννη Παππά ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

5. Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν οι οκτώ (8) νικητές του Διαγωνισμού, στους οποίους θα δοθεί, σύμφωνα με την σειρά ανάδειξής τους, το ποδήλατο – δώρο. Εάν κατά την διάρκεια της κλήρωσης διαπιστωθεί ότι κάποιος από τους νικητές δεν είναι δημότης του ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ακυρώνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό και διενεργείται εκ νέου κλήρωση για την ανάδειξη νέου νικητή ο οποίος θα πληροί τις τεθείσες δια του παρόντος προϋποθέσεις.

6. Οι οκτώ (8) τυχεροί του Διαγωνισμού θα κερδίσουν έκαστος από ένα δωρεάν ποδήλατο από αυτά που διατίθενται προς τούτο από το πρόγραμμα.

7. Οι τυχεροί της κλήρωσης θα πρέπει να παρευρίσκονται, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού, στον χώρο όπου αυτή τελείται. Μετά την ανάδειξη ενός εκάστου των τυχερών, ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ θα ζητά από τους νικητές, να του γνωστοποιήσουν τα στοιχεία ταυτότητας τους, τα οποία ο
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ θα χρησιμοποιεί για πιστοποίηση ότι είναι δημότες και θα τα τηρεί μέχρι τη διαδικασία απόδοσης των δώρων σύμφωνα. με τους όρους του.

8. Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση του, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους παρόντες όρους ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

9. Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του παρόντος ή/και τον τρόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων.

10. Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα των νικητών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο www.ioannina.gr και CYCLO IOANNINA και σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ μπορεί να τους καλέσει να συμμετέχουν σε δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων, εφόσον λάβει τη σχετική συγκατάθεσή τους.

11. Οι όροι του παρόντος έχουν κατατεθεί στον Συμβολαιογράφο κο Ιωάννη Παππά (οδός Βλαχλείδου αριθ. 9., Ιωάννινα) και έχει συνταχθεί σχετική πράξη κατάθεσης των όρων του Διαγωνισμού. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στον παραπάνω Συμβολαιογράφο. Επίσης οι Όροι και κάθε σχετική τροποποίησή τους θα δημοσιευθούν στο διαδικτυακό τόπο www.ioannina.gr.

12. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

Tags:

, , , , , , , , , , ,

Leave a Reply