Ρυθμίσεις για χρέη

Εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει τη διευκόλυνση όλων όσων έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο και επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο όσοι αποφασίσουν να υπαχθούν τώρα στη ρύθμιση δεν θα υποχρεωθούν να καταβάλλουν αναδρομικά όλες τις δόσεις από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της, τον περασμένο Οκτώβριο. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, εφόσον οι οφειλέτες ζητήσουν να υπαχθούν στο πρόγραμμα των δόσεων, τότε πρέπει να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό σε δόσεις επιβαρυμένες με προσαύξηση 1% ανά μήνα. Τέλος, διευκρινίζεται ότι εφόσον η καταβολή του ποσού θα γίνεται εφάπαξ, ο οφειλέτης θα απαλλάσσεται κατά 100% από τις προσαυξήσεις.

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply