Πρόταση της παράταξης “ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο” για τη “ΔΩΔΩΝΗ”

Η πρόταση της παράταξης για τη γαλακτοβιομηχανία “Δωδώνη” στην ψηφοφορία του Περιφερειακού Συμβουλίου (10/9/2012):

– Ακύρωση του διαγωνισμού πώλησης και ιδιωτικοποίησης της βιομηχανίας.
– Συγκρότηση ενός πρωτοβάθμιου πανηπειρωτικού συνεταιριστικού σχήματος από τους παραγωγούς / εισκομιστές γάλακτος στη βιομηχανία.
– Μεταβίβαση στο σχήμα αυτό των μετοχών της Αγροτικής Τράπεζας (67,7 % της Δωδώνης) στην ονομαστική τους αξία.
– Λειτουργία της βιομηχανίας με αυτοδιαχειριστικά χαρακτηριστικά, ανώτατο όργανο τη γενική συνέλευση των μελών και συμμετοχή των εργαζομένων, διακριτούς ρόλους εκλεγμένης διοίκησης και μάνατζμεντκαι αξιόπιστους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply