Πρόταση Θ. Οικονόμου για επενδυτικά δάνεια

Ευνοϊκά επενδυτικά δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ – Πρόταση Θανάση Οικονόμου:

«« Το τελευταίο διάστημα το Υπουργείο Ανάπτυξης και συγκεκριμένα το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ προχώρησαν στην υπογραφή συμφωνιών χρηματοδότησης με τέσσερις τράπεζες. Οι συμφωνίες αφορούν τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων συνολικού ύψους 900 εκ. Ευρώ σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στις πέντε δράσεις που περιλαμβάνονται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Οι πέντε δράσεις αφορούν τη Γενική Επιχειρηματικότητα, την Επιχειρηματικότητα Νέων, την Εξωστρέφεια, το Θεματικό Τουρισμό και την Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επιτόκιο των δανείων (μέχρι 10 έτη) είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις παρούσες συνθήκες και έχει εύρος από 3,67% έως 4,53% (πλέον της εισφοράς του Ν. 128/75), αναλόγως της Δράσης που θα ενταχθεί το επενδυτικό σχέδιο.Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Θανάσης Οικονόμου, επισκέφτηκε τον Πρόεδρο του ΕΤΕΑΝ, κ. Αλ. Παπαρσένο, και υπέβαλε μία πολύ συγκεκριμένη πρόταση η οποία κοινοποιήθηκε και στον Υπουργό Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδη.

Η πρόταση του Βουλευτή Ιωαννίνων έχει ως εξής: στα κριτήρια αξιολόγησης των ανωτέρω δανείων να εκτιμάται από εδώ και στο εξής, και μάλιστα ως βασικό κριτήριο, η φοροδοτική και ασφαλιστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων κατά το πρόσφατο παρελθόν. Να υπολογιστούν, δηλαδή, οι καταβολές ΦΠΑ, οι ασφαλιστικές εισφορές, η άμεση φορολογία, και αφού προστεθούν τα συνολικά ποσά των καταβληθέντων των τελευταίων χρόνων (από 3 μέχρι και 10) να χορηγείται ένα ποσοστό της τάξης π.χ του 10%. Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ αποδέχθηκε την πρόταση του Βουλευτή Ιωαννίνων και στις νέες δανειοδοτικές συμφωνίες που αναμένονται από το ΕΤΕΑΝ το επόμενο διάστημα, η φοροδοτική και ασφαλιστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων θα προσμετράται ως κριτήριο για την αξιολόγηση και την τελική χρηματοδότηση.

Ο Θανάσης Οικονόμου δήλωσε σχετικά: «Η νέα αυτή εξέλιξη είναι σημαντική σε πολλαπλά επίπεδα. Επιβραβεύονται οι επιχειρήσεις που έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους προς την Πολιτεία σε βάθος χρόνου, ακόμη και αν σήμερα αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας. Η στήριξη της πραγματικής οικονομίας και άρα της κοινωνίας είναι πρωταρχική ανάγκη που την αντιλαμβάνεται πλήρως η πολιτική ηγεσία του Υπ. Ανταγωνιστικότητας και το ΕΤΕΑΝ. Όμως, το πιο σημαντικό είναι η κοινή συνείδηση ότι κάθε απόφαση οφείλει να χαρακτηρίζεται από κοινωνική δικαιοσύνη και να λειτουργεί ως παράδειγμα για την οικονομία που θέλουμε να φτιάξουμε». »»

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply