Πρόγραμμα “Leader Αλιείας” στον Αμβρακικό

Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα “Leader Αλιείας” και στον Αμβρακικό που θα συμβάλλει στη σωτηρία της περιοχής καθώς και των γύρω παράκτιων περιοχών. Το πρόγραμμα αφορά τις παράκτιες περιοχές των νομών Άρτας, Πρέβεζας και Αιτωλοακαρνανίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013. Το Πρόγραμμα επιδοτεί εως και 60% επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό. Επίσης, ωφελημένοι από το Πρόγραμμα θα είναι και αλιείς . Το Πρόγραμμα προβλέπεται να δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση των τουριστικών υποδομών της περιοχής.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply