Προτάσεις “Συμμαχίας Πολιτών” για φροντιστηριακά μαθήματα σε άπορους μαθητές

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε σε διάφορα ΜΜΕ η συμμετοχή του Δήμου Ζίτσας στην πρωτοβουλία των καθηγητών του Λυκείου Ελεούσας για φροντιστηριακά μαθήματα σε άπορους μαθητές, και επειδή υπήρξε σκόπιμη παραπληροφόρηση ότι δήθεν η “Συμμαχία Πολιτών” και ο επικεφαλής της είναι αντίθετοι με τη λειτουργία τέτοιων τμημάτων, θεωρούμε υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε τους πολίτες και τους γονείς για τις θέσεις και τις προτάσεις που εκφράσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ίσως έτσι σταματήσουν οι κάθε λογής γυρολόγοι να λασπολογούν.

Το συγκεκριμένο θέμα όφειλε να το έχει θέσει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου η Δημοτική Αρχή και όχι να καπηλεύεται προτάσεις άλλων.

Οι θέσεις και οι προτάσεις μας είναι:

1) Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της όποιας πρωτοβουλίας είναι να παραμένει πάντα το σχολείο ανοικτό.

2) Να ζητηθεί έγκριση από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μια που στο πρόγραμμα εμπλέκονται εκπαιδευτικοί που όχι μόνο δεν ανήκουν στο συγκεκριμένο σχολείο αλλά δεν έχουν καν την ιδιότητα του υπαλλήλου-
εκπαιδευτικού (π.χ. Συνταξιούχοι).

3) Να προσδιοριστεί ο αριθμός των απόρων μαθητών που έχουν ανάγκη φροντιστηριακών μαθημάτων.

4) Να οριστεί ο φορέας που θα καλύψει τα έξοδα που θα απαιτηθούν για τη λειτουργία των τμημάτων τις απογευματινές ώρες (π.χ.πετρέλαιο, γραφική ύλη, καθαριότητα κ.λ.π.).

5) Να οριστεί υπεύθυνος που θα έχει την πλήρη ευθύνη και το συντονισμό του προγράμματος.

6) Το πρόγραμμα θα πρέπει να απευθύνεται στους μαθητές όλου του Δήμου και όχι μόνο στους μαθητές του αστικού κέντρου και πέριξ αυτού.

7) Πρέπει να εξασφαλιστεί η μετακίνηση αυτών των μαθητών από τις απομακρυσμένες περιοχές, για να μην νιώθουν παιδιά «ενός κατώτερου Θεού».

8) Τέλος, για τη Συμμαχία πολιτών θέση αδιαπραγμάτευτη είναι η διεκδίκηση από όλους τους φορείς της παιδείας, της αυτοδιοίκησης και των πολιτών, της επαναλειτουργίας επίσημα από το υπουργείο Παιδείας των τμημάτων «Πρόσθετης διδακτικής στήριξης», μέτρο που κάποιοι υπονόμευσαν ενσυνείδητα, ενώ μπορούσε να προσφέρει τα μέγιστα στην παιδεία και στην ελληνική κοινωνία.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply