Προκήρυξη Εμπλουτισμού Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ

Περιφέρεια ΗπείρουΑπό τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΦΕΠΑΕ), εκδόθηκε πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών. Έργο των αξιολογητών που θα ενταχθούν στο Μητρώο, είναι η αξιολόγηση/βαθμολόγηση των προτάσεων που θα τους ανατεθούν, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του Οδηγού της Προκήρυξης και τις Οδηγίες του ΕΦΕΠΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση εγγραφής και τα συνημμένα έντυπα στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 29η Μαρτίου 2013 και ώρα 5.00 μ.μ..

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply