Προθεσμίες υποβολής Ε9

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τις προθεσμίες υποβολής του έντυπου Ε9 (δήλωση στοιχείων ακινήτων). Η δήλωση στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων θα υποβάλλεται αυτοτελώς τις ίδιες καταληκτικές ημερομηνίες με αυτές των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Για τα νομικά πρόσωπα η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται ηλεκτρονικά υποχρεωτικά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα ισχύει η παραπάνω ημερομηνία μόνο εάν η δήλωση υποβληθεί ηλεκτρονικά.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply