Πρέβεζα: Κ.Π.Ε. Νέων Επιχειρηματιών

Ο Δήμος της Πρέβεζας θα είναι ένα από τα 50 σημεία στην Ελλάδα, όπου το Υπουργείο Εσωτερικών θα λειτουργήσει Κέντρα Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Νέων Επιχειρηματιών, όπου ο κάθε υποψήφιος επιχειρηματίας θα μπορεί να απευθύνεται προκειμένου να συγκεντρώνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας. Αρχικά το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Νέων Επιχειρηματιών θα συστεγαστεί με το Δημοτικό ΚΕΠ.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply