Πρέβεζα: Αιτήσεις για πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ η προκήρυξη 457 θέσεων που αφορούν το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε δημόσιους φορείς του Νομού Πρέβεζας.

Οι θέσεις που προκηρύσσονται αφορούν πεντάμηνη απασχόληση και περιλαμβάνουν διάφορες ειδικότητες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ). Μεταξύ αυτών υπάρχουν και τέσσερις (4) θέσεις Γεωπόνων.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι από τις 26 Μαρτίου μέχρι τις 4 Απριλίου 2012.

Στην προκήρυξη αναφέρονται και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων τα οποία συνοπτικά είναι τα εξής:
– 1. Η χρονική διάρκεια ανεργίας και η ηλικία.
– 2. Η οικογενειακή κατάσταση.
– 3. Το οικογενειακό εισόδημα.
– 4. Η κατάσταση υγείας και
– 5. Η εντοπιότητα.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε ολόκληρη την Προκήρυξη πατώντας εδώ.
Μπορείτε να κατεβάσετε έντυπο της αίτησης πατώντας εδώ.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply