Πράσινη ανάπτυξη και απασχόληση

Δήλωση της Ευρωβουλευτού ΝΔ Ρόδης Κράτσα

Νέες δυνατότητες ενισχύει και ενθαρρύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Εστιάζεται ιδιαίτερα στην πράσινη οικονομία όπου η αύξηση της απασχόλησης υπήρξε θετική καθόλη τη διάρκεια της κρίσης. Κυρίως στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπολογίζεται ότι τα επόμενα χρόνια μπορεί και να δημιουργηθούν έως και 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη χώρα μας, δε, υπολογίζεται ότι μπορεί να δημιουργηθούν μέχρι το 2020, 400.000 θέσεις απασχόλησης στους τομείς της ενέργειας και της γεωργίας ιδιαίτερα. Για το λόγο αυτόν είναι πολύ σημαντικό να προσανατολιστεί ο τομέας της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης προς αυτούς τους τομείς που θα δημιουργούν προϋποθέσεις στην αγορά εργασίας.

Το ψήφισμα και η έκθεση του Κοινοβουλίου εστιάζεται ιδιαίτερα στις γυναίκες που πλήττονται πιο σκληρά από την κρίση στην αγορά εργασίας. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν πολλές δυνατότητες στον τομέα της πράσινης οικονομίας να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να εκπαιδευθούν κατάλληλα και να μπορέσουν να ωφεληθούν από αυτές τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται.

Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να σχεδιάσουμε επενδύσεις η χώρα μας, η κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση και παράλληλα να βρεθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση όπου θα δώσει ώθηση και θα κάνει πραγματικότητα αυτές τις νέες προοπτικές.

Το video είναι διαθέσιμο στο youtube στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.youtube.com/watch?v=wDl3cabtjI4&list=UUG1QZGGi5mIdn7G_HV7j5EA&index=1&feature=plpp_video

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply