Ποδηλατικός Τουρισμός στο Νομό Πρέβεζας

Εντός του έτους πρόκειται να διεξαχθεί έρευνα, σύμφωνα με την οποία, θα εξατασθεί ο τρόπος ανάπτυξης του «Ποδηλατικού Τουρισμού» στην Πρέβεζα. Προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα πρέπει να αποφασισθεί στο Νομαρχιακό Συμβούλιο η διάθεση αρχικού ποσού 70.000 ευρώ.

 

Tags:

, , ,

Leave a Reply