Περιφέρεια: Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας

Η Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας 2007-2013, προτίθεται να υποβάλει προτάσεις για υλοποίηση έργων και ενεργειών στους τομείς του περιβάλλοντος, του τουρισμού-πολιτισμού και των τοπικών προϊόντων, στις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, οι οποίες είναι και οι μοναδικές επιλέξιμες περιοχές της Ηπείρου.
Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά κοινές διακρατικές προτάσεις από την Ελλάδα και την Αλβανία και κοινή συνεργασία στην υλοποίησή τους, με στόχο την ενδυνάμωση των περιοχών εφαρμογής των δράσεων στον οικονομικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό τομέα και ιδιαίτερα την ενδυνάμωση των σχέσεων και των συνεργασιών μεταξύ των δύο γειτονικών λαών.

Για το λόγο αυτό έγιναν οι απαραίτητες επαφές με τις Περιφέρειες Αργυροκάστρου και Αυλώνος, που είναι επιλέξιμες περιοχές στην Αλβανία. Συγκεκριμένα, σε συναντήσεις που έγιναν στα Ιωάννινα και στο Αργυρόκαστρο, η Αντιπεριφερειάρχης κα Τατιάνα Καλογιάννη και στελέχη της Περιφέρειας Ηπείρου και της Αναπτυξιακής «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», συναντήθηκαν με την Περιφερειάρχη Αργυροκάστρου MIMOZA COMO, τον Αντιπεριφερειάρχη Αυλώνος GJERGJI MANO και Δημάρχους των περιοχών αυτών, συζήτησαν και συμφώνησαν σε συγκεκριμένες προτάσεις και αμοιβαίες δράσεις, οι οποίες θα υποβληθούν από την «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» στην Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις 8.3.2011.

Τη σύνταξη των προτάσεων και την υποβολή τους ανάλαβε η «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», η οποία, σε συνεργασία με φορείς και στελέχη από την πλευρά της Αλβανίας, θα ολοκληρώσει τις επόμενες ημέρες τον φάκελο κάθε πρότασης, σε επίπεδο δράσεων, προϋπολογισμού, αδειών, αποφάσεων και λοιπών διαδικαστικών θεμάτων.

Για την υλοποίηση του έργου, σημαντικό ρόλο έχουν και Δήμοι των δύο περιφερειακών ενοτήτων, με τους Δημάρχους των οποίων υπάρχει άριστη συνεργασία και ομοφωνία ως προς το περιεχόμενο των προτάσεων.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply