Περιφέρεια Ηπείρου: Συμμετοχή στο «Open Days»

Η Περιφέρεια Ηπείρου, με εκπρόσωπο τη Γ. Γ. Π. Η., κ. Γεωργακοπούλου – Μπάστα, είχε την ευκαιρία να συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειακής Πολιτικής «Open Days», που διοργάνωσε η Επιτροπή των Περιφερειών σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, όπου συζητήθηκαν οι τρόποι συνεργασίας για την τόνωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 . Η κ. Γεωργακοπούλου – Μπάστα έθεσε μία σειρά ζητημάτων σχετικά με τα έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, όπως η Αστική Ανάπτυξη του λεκανοπεδίου, το τραμ καθώς και θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος σχετικά με την προστασία του οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply