Περιφέρεια Ηπείρου: Εξετάσεις φαρμακοποιών

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση δικαιολογητικών στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των υποψηφίων Φαρμακοποιών για τις Εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, περιόδου Μαΐου 2012, είναι η Παρασκευή 27/04/2012. Ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων είναι η Δευτέρα 07/05/2012.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα:
– 1) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων (Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26510.87130)
– 2) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας (Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26813.63512)
– 3) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσπρωτίας (Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26650.99986 & 99984)
– 4) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας (Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26823.62113 & 62112)
– 5) Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ/νση Γραμματείας ΚΕΣΥ, κα. Παπαδοπούλου: 210.8229805.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply