Περιφέρεια Ηπείρου για ορεινό ενεργειακό χωριό

Ορεινό ενεργειακό χωριό: Σε προχωρημένο στάδιο προεργασίας η Περιφέρεια:

Συζήτηση έγινε στην Επιτροπή και για την ανάθεση του έργου «Κατάρτιση υποβολής φακέλου πρότασης για το ορεινό ενεργειακό χωριό», η οποία, κατά πλειοψηφία, εγκρίθηκε να ανατεθεί στην «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»

Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Τατιάνα Καλογιάννη ανακοίνωσε ότι για το Ορεινό Ενεργειακό χωριό, υπήρξε υπαναχώρηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ως προς την επιλογή, κατά προτεραιότητα και πέραν άλλης διαδικασίας, ενός χωριού της Π.Ε. Άρτας σε πιλοτικό πρόγραμμα, καθώς αυτό αποφάσισε την έκδοση ειδικής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, πρόσθεσε, η Περιφέρεια, όντας σε προχωρημένο στάδιο προεργασίας για τη συγκεκριμένη δράση, θα διεκδικήσει την ένταξη ενός χωριού της Π.Ε. Άρτας, συμμετέχοντας, πέραν των ήδη εμπρόθεσμα κατατεθειμένων τεχνικά άρτιων και ολοκληρωμένων σχετικών στοιχείων και προτάσεων, στη νέα διαδικασία.

Τέλος, δήλωσε τα εξής: «Είμαστε σε διαρκή εγρήγορση και διατεθειμένοι να υποστηρίζουμε τη χρηματοδότηση έργων που αναβαθμίζονται αυτά τα ίδια, με την εφαρμογή τους στην Περιφέρεια μας, δεν δικαιούμαστε εμπαιγμούς και δεν ανεχόμαστε διαδικασίες που σχεδιάζονται με στόχευση υφέρποντες αποκλεισμούς. Αισθανόμαστε υποχρέωση να υπηρετούμε χωρίς εκπτώσεις πολιτική ανάδειξης της υπεραξίας του των φυσικών χαρακτηριστικών και του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής μας.

Ξεκαθάρισε ότι η επιλογή του προτεινόμενου χωριού θα προκύψει αφού εξασφαλιστούν:
– Η πλήρης τήρηση των προδιαγραφών που θα περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση, και
– Η τεκμηρίωση της εξασφάλισης πολλαπλασιαστικών ωφελημάτων για την Περιφέρεια από την εφαρμογή στον συγκεκριμένο χωρικό ιστό».

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply