Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοινώσεις

Νέο Σχέδιο Π.Δ. για τη Λίμνη Παμβώτιδα προτείνει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου:

Η αναγκαιότητα θέσπισης θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος Προστασίας της Λίμνης Ιωαννίνων, τονίστηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. Ωστόσο, εκφράστηκαν πολλές επιφυλάξεις για το υπό συζήτηση Σχέδιο Π.Δ., που είχαν ως αποτέλεσμα την πρόταση για απόσυρση του και την εκπόνηση ενός νέου Σχεδίου που, εκτός των άλλων, θα λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του υπό ψήφιση νομοσχεδίου για τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές NATURA.

Ο εισηγητής του θέματος, αντιπεριφερειάρχης κ. Παντ. Κολόκας, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη οριοθέτηση και χωροστάθμιση ακριβείας, επεσήμανε τα προβλήματα που θα προκύψουν από το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τις περιοχές ΝATURA, αλλά και την εκκρεμότητα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Σε άλλο σημείο της τοποθέτησης του, υπογράμμισε την αναγκαιότητα θέσπισης νομικού πλαισίου προστασίας της Λίμνης, εκφράζοντας ωστόσο επιφυλάξεις σε ό, τι αφορά την εγκυρότητα του υπό συζήτηση Σχεδίου Π.Δ., δεδομένου ότι οι προτάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στην ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τις νέες ζώνες.

Η αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Τατιάνα Καλογιάννη, στην παρέμβαση της, τόνισε ότι είναι απαραίτητη η σύνταξη νέας Ε.Π.Μ. ή τουλάχιστον αναθεώρηση της ήδη υπάρχουσας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η τεκμηρίωση της ένταξης των προστατευομένων περιοχών σε μια από τις νέες κατηγορίες που προβλέπονται με το Σ/Ν για τη βιοποικιλότητα, στο οποίο υπάρχει πλέον περιοχή «οικοανάπτυξης».

Ένα δεύτερο ουσιαστικό σημείο, τόνισε η αντιπεριφερειάρχης, αφορά την αναφορά στο υπό διαβούλευση Π.Δ. ότι λαμβάνει υπόψη του το Ρυθμιστικό Σχέδιο. Ωστόσο η διαδικασία για αυτό έχει τελματωθεί και είναι άγνωστο πότε και πως θα εφαρμοστεί. Επιπρόσθετα με το Π.Δ. δίνεται η δυνατότητα στο σχέδιο διαχείρισης και στα προγράμματα δράσης που θα το συνοδεύουν να διαφοροποιούν τις επιτρεπόμενες ή απαγορευμένες δράσεις στις προστατευόμενες περιοχές σε τουλάχιστον 17 περιπτώσεις, που δεν αποκλείεται να καταστρατηγήσουν στη συνέχεια τους επιδιωκόμενους στόχους του Π.Δ..

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση της η κ. Καλογιάννη και με δεδομένο ότι:
– το Ν/Σ για τη βιοποικιλότητα θα προηγηθεί χρονικά της υπογραφής του Π.Δ. για τη λίμνη
– και ότι η εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη δεν μπορεί να τεκμηριώσει την ένταξη των ίδιων περιοχών στις νέες κατηγορίες των προστατευομένων περιοχών που ορίζονται με το προς ψήφιση σ/ν για τη βιοποικιλότητα, πρότεινε την απόσυρση του υπό διαβούλευση Π.Δ. ώστε να προσαρμοσθεί με το Ν/Σ για τη Βιοποικιλότητα και το Ρυθμιστικό Σχέδιο, αφού προηγηθεί η εκπόνηση νέας Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης.

Ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, στην καταληκτική του τοποθέτηση είπε ότι το Σχέδιο Π.Δ. πρέπει να αποσυρθεί μέχρι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τη Βιοποικιλότητα και στη συνέχεια να συνταχθεί η πρόταση της Περιφέρειας. «Διαφορετικά εάν δεν ταυτίζονται τα δύο σχέδια, θα αποσυρθούν και θα εκπέσουν», υπογράμμισε για να προσθέσει ότι πρέπει να κατατεθεί το ταχύτερο δυνατό η πρόταση προς την Υπουργό.

Συνοπτικά ο Περιφερειάρχης, επεσήμανε τα εξής για το Σχέδιο Π.Δ.:

«1ον: Το υπό ψήφιση Νομοσχέδιο για τη Βιοποικιλότητα περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο σχέδιο Π.Δ. και ως εκ τούτου θεωρείται αναγκαίο να υπάρξει εναρμόνιση του, ως προς αυτές.
2ον: Θεωρούμε χρήσιμο να προηγηθεί η θεσμοθέτηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου, το οποίο αφορά το σύνολο του λεκανοπεδίου και το οποίο θέτει τους άξονες αειφόρου ανάπτυξης.
3ον: Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι διχογνωμίες που υπάρχουν, ως προς το ανώτερο όριο της όχθης της Λίμνης, από Πέραμα μέχρι Καστρίτσα στην οποία υπάρχουν νόμιμες ιδιοκτησίες, να προβλεφθεί η διάνοιξη του αναχώματος Αμφιθέας, ως και μέτρα προστασίας των πηγών Σεντενίκου για τις οποίες πρέπει να εκπονηθεί μελέτη για την ένταξή τους Λιμναίο Σύστημα.
4ον: Είναι απαραίτητο να προηγηθεί η ολοκλήρωση των ανταλλαγών στην περιοχή Περάματος – Αμφιθέας και παράλληλα να ληφθεί μέριμνα για όλες τις άλλες ιδιοκτησίες που θα περιληφθούν στα όρια της Λίμνης, είτε μέσω ανταλλαγής τους, είτε μέσω απαλλοτρίωσης τους.
5ον: Το Σχέδιο Π.Δ. πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα σχέδια πόλης Κατσικά και Ανατολής.
6ον: Η δημιουργία Οικολογικού Πάρκου, στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Κατσικά, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, η δημιουργία του όμως και ιδίως η διάτρηση του αναχώματος θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφή διάταξη για εκπόνηση μελέτης προστασίας των οικισμών Κατσικά, Ανατολής και τμήματος της πόλης των Ιωαννίνων, οι οποίοι έχουν επεκταθεί με νόμιμες διαδικασίες.
7ον: Κρίνουμε απαραίτητο όπως στο Π.Δ. περιληφθεί ρητή διάταξη που να επιτρέπει τη λειτουργία αγροκτηνοτροφικών μονάδων.
8ον: Θεωρούμε απαραίτητη την εκπόνηση νέας Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, η οποία να λαμβάνει υπόψη τα σημερινά δεδομένα, καθώς η υπάρχουσα έχει εκπονηθεί προ δεκαπενταετίας.

Μετά τις τοποθετήσεις και τις προτάσεις που κατατέθηκαν και από μέρους των άλλων παρατάξεων ο Περιφερειάρχης κ. Αλεξ. Καχριμάνης, επεσήμανε ότι όλοι συμφωνούν στην αναγκαιότητα θέσπισης θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία της Λίμνης. Στη συνέχεια πρότεινε και έγινε αποδεκτό, να συγκροτηθεί Επιτροπή με τη συμμετοχή περιφερειακών συμβούλων, των επιστημονικών συμβούλων του κράτους, των Δήμων Ιωαννιτών και Ζίτσας, η οποία θα επεξεργαστεί ένα νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα που δημιουργεί το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τη Βιοποικιλότητα – επέκταση της περιοχής NATURA, εξετάζοντας και τις άλλες προτάσεις που κατατέθηκαν. Στη συνέχεια να επιδιώξει συνάντηση με υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες του υπουργείου Περιβάλλοντος για την ενημέρωση τους και την ολοκλήρωση της εκπόνησης του νέου σχεδίου Π.Δ. και νέας Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης.

Η «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» συνεχίζει τη λειτουργία της ως Αναπτυξιακή της Περιφέρειας Ηπείρου:

Τη συνέχιση της λειτουργίας της «Αναπτυξιακής Ηπείρου Α.Ε.», ως Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) ενέκρινε στην χθεσινοβραδινή του συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου.

Όπως ανέφερε στην εισήγηση του ο περιφερειακός σύμβουλος και πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Ντέτσικας, η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να αποτελέσει την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς είναι η μοναδική αναπτυξιακή εταιρεία στην οποία η Περιφέρεια κατέχει την πλειοψηφία στο μετοχικό κεφάλαιο της.

Εκτενής συζήτηση έγινε και για τις δύο άλλες αναπτυξιακές εταιρείες Ο.Τ.Α. που δραστηριοποιούνται στην Ήπειρο, την Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.) και την Αναπτυξιακή Θεσπρωτίας Α.Ε. (ΑΝΕΘ Α.Ε.). στις οποίες η Περιφέρεια Ηπείρου έχει μικρότερο του 50% ποσοστό μετοχών, για το μέλλον των οποίων αρμόδια να αποφασίσουν είναι οι μέτοχοι και τα διοικητικά τους συμβούλια.

Ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναφέρθηκε στις δραστηριότητες των δύο εταιριών ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. και ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε., τονίζοντας ότι πρόκειται για δύο πιστοποιημένες εταιρίες, όπως θέτει ως προϋπόθεση του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την ανάθεση των προγραμμάτων ΟΠΑΑΧ. «Εμείς θέλουμε να υπάρχει συνεργασία όλων των αναπτυξιακών εταιριών, ανάλογα με ό, τι η καθεμία μπορεί να προσφέρει. Στο πλαίσιο αυτό στην κοινοπραξία μπορεί να μετάσχει και η ΑΣΗΚ (Αγροτοσυνεταιριστική Ηπείρου – Κερκύρας)», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Καχριμάνης, ενώ σε άλλο σημείο της τοποθέτησης του, υπογράμμισε: «Ουδέποτε εμείς, ως εταιρία ΗΠΕΙΡΟΣ ή ΕΤΑΝΑΜ δεχθήκαμε ότι καλώς είμαστε αντένες στην ΑΣΗΚ. Θεωρούσαμε ότι ούτε το δυναμικό μας μπορούσε να συγκριθεί, γιατί είναι τετραπλάσιο – πενταπλάσιο στην ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. και τουλάχιστον τριπλάσιο στην ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.. Και για αυτό στα πλαίσια της συνεργασίας, κάναμε πρόταση, που για μας είναι παραχώρηση να υποβάλλουμε μαζί πρόταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης». Σχετικά με την ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. – στην οποία η Περιφέρεια Ηπείρου μετέχει με ποσοστό 23% – ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι θα συνεχιστεί η στήριξη για την αυτόνομη λειτουργία της, όπως έχουν ζητήσει οι αντιπεριφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι Άρτας και Πρέβεζας.

Η Περιφέρεια στηρίζει την αυτόνομη λειτουργία της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.:

Κατά τη συζήτηση ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας και πρόεδρος της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε., κ. Στράτος Ιωάννου, τόνισε ότι η Περιφέρεια θα στηρίξει την αυτόνομη λειτουργία της εταιρίας, ώστε αυτή να προχωρήσει από μόνη της τα προγράμματα που έχει αναλάβει. «Στην πορεία, πρόσθεσε ο κ. Ιωάννου, θα υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΤΑΝΑΜ και ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., με το οποίο θα καθορίζεται ότι στις περιφερειακές ενότητες Πρέβεζας και Άρτας, θα έχει την ευθύνη διαχείρισης των προγραμμάτων η ΕΤΑΝΑΜ. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι θα λειτουργήσει η Εταιρία και αυτή θα είναι η εισήγηση μας στη Γενική της Συνέλευση», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Ιωάννου.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply