Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση

Την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου Ανάδειξης του θεάτρου της Αρχ. Κασσώπης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης:

Την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος” του ΕΣΠΑ της πράξης «Ανάδειξη συνοικίας θεάτρου αρχαίας Κασσώπης» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 300.000 Ευρώ και δικαιούχος Φορέας η ΛΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Το μεγάλο Θέατρο της Κασσώπης, με υπολογιζόμενη χωρητικότητα περίπου 6.000 θεατών, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και επιβλητικότερα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου, το οποίο μέχρι σήμερα δεν είναι προσβάσιμο. Με την ολοκλήρωση των προτεινόμενων εργασιών στο μεγάλο Θέατρο και την ευρύτερη περιοχή του, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα αφενός να προσεγγίσει το Μνημείο και αφετέρου να κατανοήσει τη λειτουργία και την ιδιαίτερη σημασία του στη ζωή της πόλης, τη χωροθέτηση του σε μία πυκνοκατοικημένη

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 28 (μήνες), με ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών την 31/12/2015.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply