Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση

Παρέμβαση Περιφερειάρχη για τη συνέχιση των εργασιών στα Εγγειοβελτιωτικά Έργα της Άρτας:

Toν ορατό κίνδυνο να διακοπούν οι εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο της β’ φάσης των Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Άρτας, εξαιτίας της καθυστέρησης που παρατηρείται στην εξόφληση λογαριασμών, επισημαίνει με έγγραφο του προς το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Σύμφωνα με την Εταιρεία το οφειλόμενο ποσό για εργασίες που ήδη έχουν εκτελεστεί ανέρχεται περίπου στο 1,5 εκ. Ευρώ και στην περίπτωση που δεν καταβληθεί, τότε, όπως αναφέρει, θα αναγκαστεί να προβεί στην διακοπή των εργασιών της παρούσας εργολαβίας. «Η υλοποίηση των Εγγειοβελτιωτικών Έργων πεδιάδας Άρτας, αποτελεί ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, μιας και θα συμβάλλει στην καλύτερη άρδευση και αξιοποίηση του κάμπου της Άρτας. Παρακαλούμε άμεσα για την εξόφληση των υποβληθέντων λογαριασμών, προκειμένου το εν λόγω έργο να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί σύντομα, έτσι ώστε να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας και η τοπική οικονομία», υπογραμμίζει ακόμη στο έγγραφο του ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Το έγγραφο έχει κοινοποιηθεί στους βουλευτές Άρτας και στην Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply