Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση

Οδικά έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας:

Το δρόμο της υλοποίησης πήρε το έργο της κατασκευής γέφυρας στο δρόμο Πολύδροσο – Βίγλα της Π.Ε. Άρτας. Στη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, αναδεικνύοντας ως ανάδοχο του έργου την ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ με έκπτωση 45,98%. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.995.000 Ευρώ και είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη δημοπράτηση έργου για τις εργασίες συντήρησης ορεινού επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Άρτας με προϋπολογισμό 150.000 Ευρώ.

Τέλος, αποφασίστηκε η διενέργεια εκ νέου του διαγωνισμού για τη διάνοιξη αρδευτικού αύλακα για τις ανάγκες του νερόμυλου Κρυονερίου, προϋπολογισμού 15.000 Ευρώ, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος. Τα δύο έργα χρηματοδοτούνται από τους Κ.Α.Π.

Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ. Δ. Σερβιανών»:

Τη δημοπράτηση του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Σερβιανών ενέκρινε στη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Το έργο με προϋπολογισμό 536.000 Ευρώ έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου» του Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013».

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply