Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση

Παρουσίαση της μελέτης για τη διαχείριση των ζωϊκών υποπροϊόντων:

Την Παρασκευή 5 Αυγούστου και ώρα 10.00 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου (πρώην ΕΛΚΕΠΑ) θα γίνει η παρουσίαση της μελέτης «διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και λυμάτων πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων, σχεδιασμός παρεμβάσεων και δράσεων προς υλοποίηση, έλεγχος σκοπιμότητας και καταλληλότητας των σχεδίων που υποβάλλονται από φορείς και επενδυτές», που εκπονείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply