Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση

Παρουσίαση της 3ης φάσης της Μελέτης Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας ΤΡΑΜ στα Ιωάννινα:

Την Πέμπτη 21 Ιουλίου και ώρα 13.00 στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας (πρώην ΕΛΚΕΠΑ) Ν. Ζέρβα 28-30 (Στοά Σάρκα), από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου, θα γίνει η παρουσίαση της 3ης φάσης της μελέτης σχετικά με την περιγραφή και τεκμηρίωση της προτεινόμενης βέλτιστης λύσης μέσου σταθερής τροχιάς Τραμ στα Ιωάννινα.

Αναστολή υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στον κωδικό «Διαχείριση και διανομή ύδατος»:

Με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και μετά από εισήγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου, αναστέλλεται προσωρινά η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 5780/21.12.2010 πρόσκλησης 027 για τον κωδικό προτεραιότητας 45 «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)». Εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων και διαπιστωθεί το ύψος και η περαιτέρω διαθεσιμότητα της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση.

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply