Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση

Επιθεώρηση των Τμημάτων Υγειονομικού Ελέγχου:

Οι υπάρχουσες υποδομές, η κίνηση επιβατών – οχημάτων, η στελέχωση και οι ελλείψεις που υπάρχουν στα Τμήματα Υγειονομικού Ελέγχου στις πύλες εισόδου στην Ήπειρο, εξετάστηκαν με επιτόπιες επισκέψεις που πραγματοποίησαν ο Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδιος για θέματα Μεταφορών – Επικοινωνιών κ. Γιάννης Καραμπίνας και ο Γενικός Διευθυντής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Γιάννης Νικόπουλος, σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη αρμόδιο για θέματα Υγείας κ. Οδ. Πότση και τους κατά Π.Ε. Αντιπεριφερειάρχες.

Το θέμα της λειτουργίας των Τμημάτων Υγειονομικού Ελέγχου και ειδικά αυτών που εξυπηρετούν τα λιμάνια, ζητά από όλες τις Περιφέρειες με επείγον έγγραφο του το Υπουργείο Υγείας και Δημόσιας Αλληλεγγύης, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση της χώρας μας με τον Αναθεωρημένο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, να αντιμετωπιστούν σοβαρά υγειονομικά προβλήματα που κατά διαστήματα υπάρχουν και να εντοπιστούν εγκαίρως λοιμώδη νοσήματα, ιδίως στα Λιμάνια.

Οι πύλες εισόδου στην Ήπειρο, είναι σε: Κακαβιά Μέρτζανη (Π.Ε. Ιωαννίνων), Λιμάνι Ηγουμενίτσας- Μαυρομάτι (Π.Ε. Ηγουμενίτσας) και Λιμάνι Πρέβεζας.

Προτεραιότητα, κατά σειρά, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας δίνεται στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο για την έκδοση πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου Πλοίων, ενώ το ίδιο λιμάνι, όπως και αυτό της Πρέβεζας έχουν καθοριστεί ως εξουσιοδοτημένα λιμάνια έκδοσης πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου – Απαλλαγής Υγειονομικού Ελέγχου Πλοίων και παράτασης ισχύος Πιστοποιητικών Πλοίων.

Στο δεύτερο κύκλο, εντάσσονται τα Κέντρα Υγειονομικού Ελέγχου στις χερσαίες διαβάσεις.

Την κατάσταση που διαπιστώθηκε στους σταθμούς εισόδου, συνόψισε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Καραμπίνας, αναφέροντας τα εξής:

«Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι υποδομές με εξαίρεση την Κακαβιά, είναι υποτυπώδεις έως ανύπαρκτες, ενώ προσωπικό δεν υπάρχει και τα επείγοντα ζητήματα που ανακύπτουν αντιμετωπίζονται εκ των ενόντων. Η Διοίκηση της Περιφέρειας, σε ό, τι αφορά το θέμα των υποδομών θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την βελτίωση τους, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει η ανάλογη οικονομική συνδρομή της Πολιτείας. Όσον αφορά το ζήτημα του προσωπικού, θα απευθυνθούμε στα συναρμόδια υπουργεία για να μεριμνήσουν για την εξεύρεση του».

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply