Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση

Συνεργασία της Αντιπεριφερειάρχη Τ. Καλογιάννη με το Δ.Σ. του Τεχνολογικού Πάρκου ενόψει του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου:

Συνάντηση με την Διοίκηση του Τεχνολογικού Πάρκου και τις Εταιρείες που στεγάζονται στις εγκαταστάσεις του είχαν η Αντιπεριφερειάρχης, Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τατιάνα Καλογιάννη και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης η Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε για τα προβλήματα που υπάρχουν και τις δράσεις των εταιρειών που στεγάζονται στο Τεχνολογικό Πάρκο, ενώ εξετάστηκαν οι δυνατότητες και οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων.

Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Καλογιάννη από την πλευρά της υπογράμμισε ότι πολιτική της Περιφέρειας – που ήδη υλοποιείται από τις αρχές του χρόνου – είναι η συνεργασία με όλους τους φορείς της Ηπείρου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος αρχικά και για την υλοποίηση του στη συνέχεια, ώστε να υπάρξει η προσδοκώμενη αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη, που στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε είναι η μοναδική διέξοδος για την Ήπειρο. Στα πλαίσια δε της διαβούλευσης που είναι σε εξέλιξη, ζήτησε από το Δ.Σ. του Τεχνολογικού Πάρκου και τις εταιρείες που στεγάζονται σε αυτό και ειδικά εκείνων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα, τις προτάσεις τους, οι οποίες θα εξεταστούν – σε επόμενη συνάντηση – προκειμένου να αξιολογηθούν για τη δυνατότητα ενσωμάτωσης τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας.

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply