Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση

Ανάδοχος για τη μελέτη της αποχέτευσης της παράκτιας ζώνης Πλαταριάς – Συβότων – Πέρδικας:

Τον ανάδοχο για την εκπόνηση της μελέτης αποχέτευσης – βιολογικού καθαρισμού Πλαταριάς – Συβότων (Πέρδικας) ανέδειξε στη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Στο Διαγωνισμό συμμετείχαν δέκα εταιρίες και ανάδοχος αναδείχτηκε η ΑΤΕ ΩΜΕΓΑ. Η μελέτη είναι ενταγμένη στο ΕΣΠΑ και υλοποιείται σε συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτία) και Δήμου Ηγουμενίτσας. Για τις περαιτέρω διαδικασίες και ενέργειες που θα απαιτηθούν για την προώθηση του έργου θα ακολουθήσουν συναντήσεις του Περιφερειάρχη με το Δήμαρχο Ηγουμενίτσας και των άλλων εμπλεκομένων φορέων.

Δημοπράτηση εργασιών αποκατάστασης βλαβών σε αρδευτικά δίκτυα:

Με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν:

1. Ο διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων του έργου: «Επισκευή Αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς» προϋπολογισμού 100.000 ευρώ με Φ.Π.Α..

2. Η διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών για τα έργα:
Α. Επισκευή καταθλιπτικού αγωγού Α4 Ροδοτοπίου, με προϋπολογισμό 32.000 ευρώ.
Β. Αποκατάσταση αρδευτικού Λίθινου, με προϋπολογισμό 30.000 ευρώ.
Γ. Αποκατάσταση βλαβών Αντλιοστασίου Αο Παντάνασσας, με προϋπολογισμό 50.000 ευρώ.

Για τη διενέργεια των ανωτέρω διαγωνισμών, ενημέρωσε τις εργοληπτικές οργανώσεις της Ηπείρου ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, όπως είχε δεσμευτεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply