Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση

Ανακοίνωση – απάντηση για τον Αμβρακικό Κόλπο:

«« Αν δεν το έχει αντιληφθεί ο Πρόεδρος των Ενεργών Πολιτών Αμβρακικού, η προεκλογική περίοδος έχει τελειώσει εδώ και ένα χρόνο. Οπότε και οι υπερβολές είναι ανώφελες, αλλά και η διαστρέβλωση της αλήθειας δεν εξυπηρετεί τον πραγματικό στόχο, που για την Περιφερειακή Αρχή είναι η προστασία του Αμβρακικού και όχι οι εντυπώσεις. Οφείλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι η Περιφέρεια, είτε δια του Περιφερειακού Συμβουλίου, είτε δια της Επιτροπής Περιβάλλοντος, γνωμοδοτεί επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Όρων. Οι αποφάσεις για τις εγκρίσεις εκδίδονται από Κρατικές Υπηρεσίες και στην προκειμένη περίπτωση από τη Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η θέση της Περιφέρειας και προσωπικά του Περιφερειάρχη είναι κατηγορηματική και δεν επιδέχεται καμία παρερμηνεία: Οι δεξαμενές καυσίμων και οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας θα φύγουν από τον Αμβρακικό. Και αυτό ελπίζουμε να γίνει σύντομα, αν η Πολιτεία εξασφαλίσει τα απαιτούμενα μέσα.

Στο πλαίσιο αυτό στην τελευταία συνεδρίαση της, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, γνωμοδότησε αρνητικά σε αίτημα μονάδας για μετεγκατάσταση σε άλλη θέση του Αμβρακικού Κόλπου, το οποίο παραλείπει να αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κ. Πρόεδρος.

Όσον αφορά την γνωμοδότηση για αύξηση της δυναμικότητας της δεύτερης μονάδας, παραλείπει επίσης δύο ουσιώδεις «λεπτομέρειες»: Πρώτον η μονάδα λειτουργεί ήδη σήμερα με μεγαλύτερη δυναμικότητα και δεύτερον και ουσιαστικότερο η Επιτροπή Περιβάλλοντος έκανε δεκτή την πρόταση του Περιφερειάρχη (και της Αντιπεριφερειάρχη, Προέδρου της Επιτροπής) να γίνει επανέλεγχος των στοιχείων που αφορούν τον χαρακτηρισμό της περιοχής και επηρεάζουν τη δυναμικότητα της εν λόγω μονάδας. Είναι ευνόητο, ότι αυτό θα περιλαμβάνεται ως όρος στη γνωμοδότηση της Επιτροπής η οποία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Υπηρεσία που θα εκδώσει την άδεια. Ανεξάρτητα αν συμφωνεί κανείς ή όχι με τον «μαθηματικό τύπο», αυτός είναι νομοθετημένος και ισχύει. Ο Περιφερειάρχης στην παρέμβαση του στην Επιτροπή, απάντησε και στα περί «πολιτικής απόφασης», τονίζοντας ότι με τις κατά καιρούς πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονταν και δεν στηρίζονταν σε νόμους, οδηγήθηκε η πατρίδα μας στη σημερινή κατάσταση.

Όσον αφορά τους 8 τηλεμετρικούς σταθμούς, ο κ. Πρόεδρος άργησε να εκφράσει την απορία του για τη μη λειτουργία τους και σίγουρα αλλού έπρεπε να στρέψει τα βέλη του: Οι Περιφερειακές Ενότητες Άρτας και Πρέβεζας σκοπεύουν να υπογράψουν προγραμματική σύμβαση με την ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε., για την λειτουργία τους με δικούς πόρους. Ειδικότερα αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα βρίσκεται σε καθεστώς νομικού ελέγχου εκ μέρους των Κοινοτικών Οργάνων.

Δεν πρέπει όμως να συγχέεται η καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών των νερών του Αμβρακικού, (που θα γίνεται μέσω των σταθμών όταν τεθούν σε λειτουργία), με την πραγματική προστασία του Αμβρακικού Κόλπου που θα επέλθει με την απόφαση της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας και Πρέβεζας να τεθούν αυστηρά όρια λειτουργίας στους Βιολογικούς Καθαρισμούς που έχουν κατάληξη τον Αμβρακικό Κόλπο. Η αγωνία για τον Αμβρακικό είναι μεγάλη και δεν μπορεί να μονοπωλείται από ορισμένους, απλά και μόνο για να βρίσκονται στην επικαιρότητα. »»

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply