Περιφέρεια για ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. – ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.

Επί μέρες οι σύμβουλοι της Π.Ε. Πρέβεζας της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ»  επιχειρούν να μετατρέψουν  σε κεντρικό ζήτημα της  αντιπολιτευτικής τους τακτικής το θέμα της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.».

Θα το  αντιμετωπίζαμε ως μια επίδειξη, ακραίας,  στείρας και ανούσιας τοπικιστικής   λογικής, αν τις θέσεις τους δεν  τις συμμερίζεται, όπως προκύπτει από την τελευταία ανακοίνωση στο σύνολο της η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ».

Το γεγονός αυτό μας προκαλεί απορία για τα πραγματικά αίτια της επιχειρούμενης αμφισβήτησης του ρόλου της Αναπτυξιακής Επιχείρησης της Περιφέρειας Ηπείρου. Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ότι ενώ εκφράζονται, δήθεν  ανησυχίες για το μέλλον της  ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. από την μετατροπή της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» σε Αναπτυξιακή Εταιρία της Περιφέρειας- που ειρήσθω εν παρόδω συνεργάζονται απρόσκοπτα και επιτυχημένα επί δύο σχεδόν δεκαετίες-  από τους ίδιους,  δεν έχει εκφραστεί ο παραμικρός προβληματισμός για  άλλες εταιρίες, που αν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις,  επιχειρούν να δράσουν ανταγωνιστικά σε βάρος των δύο εταιριών που ανήκουν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που και οι ίδιοι υπηρετούν.

Δεν γνωρίζουμε που αποβλέπει η πρόκληση σύγχυσης που επιχειρείται.  Υπάρχει όμως ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει όλοι να τοποθετηθούν: Έπρεπε ναι ή όχι να έχει μία Αναπτυξιακή Εταιρία η Περιφέρεια Ηπείρου, όπως ο Νόμος ορίζει; Και αν ναι,  η  «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» πληροί ναι ή όχι τις προϋποθέσεις για την μετεξέλιξή της σε περιφερειακή αναπτυξιακή εταιρία;

Επειδή ενδεχομένως ορισμένοι να μην έχουν αντιληφθεί  ακόμη τα πραγματικά δεδομένα, επαναλαμβάνουμε  ότι η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ήταν η μόνη Αναπτυξιακή Επιχείρηση που συγκέντρωνε τις προϋποθέσεις που έθετε ο Νόμος  του  «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» για τη μετατροπή της ως Αναπτυξιακής Εταιρίας της Περιφέρειας Ηπείρου. Ήταν η μόνη στην οποία η Περιφέρεια κατέχει την απόλυτη πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.   Διαθέτει  άρτιο επιστημονικό  δυναμικό και την απαραίτητη πιστοποίηση. Είναι δε και  η αρχαιότερη εν λειτουργία σήμερα Αναπτυξιακή Εταιρία Ο.Τ.Α. στην Ελλάδα, έχοντας αναπτύξει με την ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε., τόσο επί προηγούμενης, όσο και επί τωρινής διοίκησης στενές σχέσεις συνεργασίας,  στο πλαίσιο προώθησης και αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το LEADER, το INTERREG, τα ΟΠΑΑΧ, το Δίκτυο Γυναικών Ηπείρου. Κάτι άλλωστε που γνωρίζει ο περιφερειακός σύμβουλος Πρέβεζας και επί χρόνια  Διευθυντής της ΕΤΑΝΑΜ κ. Κ. Αρβανίτης.  Η συνεργασία αυτή συνεχίζεται και σήμερα με την κατάθεση κοινής πρότασης στα ΟΠΑΑΧ, με  πρόσθετο  μάλιστα στοιχείο ότι είναι πιστοποιημένες για την ανάληψη ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Η Διοίκηση της Περιφέρειας, όπως έχει αναφέρει  και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προτίθεται να συνεχίσει τη συνεργασία αυτή και στο μέλλον.   Στις προθέσεις της είναι να εισηγηθεί στο Δ.Σ. της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.- στην οποία η συμμετοχή της είναι μειοψηφική και άρα δεν μπορεί από μόνη της η Περιφέρεια να λάβει αποφάσεις –  όπως αυτή καλύπτει  σε συνεργασία με την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε, αλλά  με σεβασμό στον ανεξάρτητο ρόλο της, τους Νομούς Άρτας και Πρέβεζας. Πέραν αυτού η  θέση και η πρόταση της Περιφέρειας Ηπείρου, είναι να υπάρξει συνεργασία με όλες τις εταιρίες που έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα, ώστε να  επιτευχθεί το  καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Με γνώμονα αυτό άλλωστε έχει απευθύνει δημόσια πρόσκληση συνεργασίας προς κάθε αναπτυξιακή εταιρία της Ηπείρου, χωρίς να απεμπολεί σε καμία όμως περίπτωση το ρόλο τον οποίο   πρέπει να διαδραματίσουν οι δύο αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες Ο.Τ.Α. στις οποίες έχει συμμετοχή η Περιφέρεια Ηπείρου.

Αυτή είναι η πραγματικότητα και τα υπόλοιπα είναι εκ του περισσού.

 

Tags:

, , , , , , , , , , ,

Leave a Reply