Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας για προστασία όρμου “Βαθύ”

Πριν από ένα χρόνο (14/3/2011) η Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας με έγγραφο της που απέστειλε προς όλους τους αρμόδιους φορείς ζητούσε την παρέμβαση της πολιτείας για την προστασία του όρμου “Βαθύ” από όλες εκείνες τις δραστηριότητες που προκαλούν την υποβάθμισή του.

Σήμερα, μετά και την πρόσφατη πλημμύρα στις 8 Μαρτίου, η ΠΕΠ επανέρχεται στο θέμα και επισημαίνει τα εξής:

«« Η Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας καταβάλλει προσπάθειες ώστε να προστατευτεί και να αποκατασταθεί η Λιμνοθάλασσα «Βαθύ» Πρέβεζας. Το Βαθύ είναι ένας όρμος εντός του Αμβρακικού, πολύ κοντά στο στόμιό του. Είναι ένα σπάνιας αισθητικής αξίας ιστορικό μέρος, ένα πολύτιμο βιβάρι, ένας υγροβιότοπος και ένας σημαντικός αρχαιολογικός χώρος, πρακτικά εντός της πόλης της Πρέβεζας.

Το “ΒΑΘΥ” ως ενιαίο σύνολο:
– Λιμνοθάλασσα & Παραδοσιακή αλιεία
– Υγρότοπος & Υδρογραφικό δίκτυο
– Χλωρίδα & Πανίδα
– Αρχαιολογικοί χώροι
– Τοπίο

ορίζει ένα ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ και έναν ΦΥΣΙΚΟ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΡΟ, που αξίζει την προσοχή και τη φροντίδα αρχών και πολιτών, πράγματα που έως τώρα δυστυχώς δεν είχε. Ο συνδυασμός αδιαφορίας και τετελεσμένων έχει φέρει τον πολύτιμο αυτό υγρότοπο σε οριακή κατάσταση.

Ζητάμε:
– Να συμπεριληφθεί η περιοχή σε καθεστώς προστασίας. Καλούμε το ΥΠΕΚΑ, το Φορέα Αμβρακικού, το Δήμο Πρέβεζας και κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία να πράξουν τα δέοντα.
– Από το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού και τη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, να προβούν άμεσα σε δειγματοληψίες νερού και υλικών πυθμένα, ώστε να διαπιστωθεί η πιθανή επιβάρυνση από φερτά υλικά και ρύπους, εξαιτίας του οικισμού ανάντη, ή άλλης αιτίας. Ζητάμε επίσης από τους ανωτέρω φορείς, να συμπεριλάβουν το Βαθύ στα σημεία ελέγχου φυσικοχημικών παραμέτρων των υδάτων και στον αντίστοιχο σχεδιασμό τους.
– Να απομακρυνθούν τυχόν παράνομες κατασκευές, επιχωματώσεις, μπάζα, σκουπίδια κλπ.
– Οποιαδήποτε νέα παρέμβαση στο Βαθύ, να αποβλέπει καταρχήν αποκλειστικά στην αποκατάσταση και διαφύλαξη της ακεραιότητας, της υδρολογικής και οικολογικής λειτουργίας του συστήματος, που είναι και το μείζον αυτή τη στιγμή. Πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση, θα πρέπει να προηγηθεί τουλάχιστον υδρολογική / υδρογεωλογική μελέτη, ολόκληρης αυτής της λεκάνης απορροής.

Ζητάμε από τους φορείς και συλλόγους της πόλης, καθώς και κάθε ευαίσθητο πολίτη να συμμεριστεί την αγωνία μας για το πολύτιμο αυτό δημόσιο αγαθό. »»

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply