Παραχώρηση παλαιού στρατιωτικού κτιρίου στη Ν.Α. Ιωαννίνων

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενέκρινε παλαιό αίτημα της Ν.Α. Ιωαννίνων για την παραχώρηση παλαιού κτιρίου στρατιωτικών φούρνων. Στο χώρο αυτό πρόκειται να ανεγερθούν νηπιαγωγεία.

 

Tags:

, ,

Leave a Reply