Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για Δυνητικά Δικαιούχους Προγράμματος Ενίσχυσης ΜΜΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Περιφέρεια ΗπείρουΣας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2014 η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που έληγε σήμερα, για τους δυνητικά εντασσόμενους επενδυτές στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013».

Στο microsite του Προγράμματος μπορείτε να δείτε την σχετική ανακοίνωση:

http://www.antagonistikotita.gr/pep/events.asp?id=115&cs=2
Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την επικαιροποίηση των ιστοσελίδων σας και για την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού.

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση,
Ευχαριστούμε

Χριστίνα Σταυρινάδη

Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Ε.Υ.Δ. Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα”

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply