Παράταση προθεσμίας για ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004

Περιφέρεια ΗπείρουΜε απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  Νότη Μηταράκη, δίνεται η δυνατότητα στους φορείς επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3299/2004 να μπορούν έως την 30η Ιουνίου 2014 να υποβάλλουν αίτηση για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου τους έως την 31 Δεκεμβρίου 2016.

Οι αποφάσεις αποδοχής ή απόρριψης των αιτήσεων εκδίδονται κατόπιν των Γνωμοδοτικών Επιτροπών. Σχετική πρόταση είχε καταθέσει και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, έχοντας υπόψη τις δυσχέρειες που έχουν προκύψει εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply