Παράταση αναστολής πλειστηριασμών

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη βουλή, παρατείνεται η αναστολή εκτέλεσης πλειστηριασμών μέχρι τέλος του 2010. Βάσει της προηγούμενης ρύθμισης, το μέτρο έληγε στις 30/6/2010. Με τη νέα τροπολογία θα ισχύει αναστολή εκτέλεσης πλειστηριασμών από τράπεζες, για οφειλόμενα ποσά μέχρι 200.000 Ευρώ. Με τον τρόπο αυτό δίνεται περισσότερος χρόνος σε οφειλέτες που αδυνατούν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους ώστε να τις ρυθμίσουν, χωρίς να χαθούν ιδιοκτησίες. Το μέτρο ενδιαφέρει πολλούς και στην Ήπειρο, καθώς αυξάνονονται καθημερινά οι περιπτώσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων.

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply