Παράταση αιτήσεων για Οικιακό Τιμολόγιο

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.), για μειωμένη χρέωση του ηλεκτρικού. Όσοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από την 1η Μαρτίου και μετά, θα εντάσσονται μεν στο Κ.Ο.Τ., αλλά οι εκπτώσεις θα ισχύουν για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και όχι αναδρομικά. Στο μεταξύ, η ΔΕΗ και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας υπενθυμίζουν ότι το Κ.Ο.Τ. δεν παρέχεται μόνο από τη ΔΕΗ, αλλά και από τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς, δικαιούχοι του οικιακού τιμολογίου που προμηθεύονται ενέργεια από τρίτη εταιρεία, εκτός ΔΕΗ, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις είτε στα Κ.Ε.Π. είτε στη ΔΕΗ η οποία ως διαχειριστής του δικτύου πρέπει να διεκπεραιώσει τα σχετικά αιτήματα.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply