Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία: Ανακοίνωση

Ψήφισμα της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος σχετικά με το χαράτσι επί των ακινήτων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ:

«« Προς:1. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Π.Σ.Ε.,
2. Τους Προέδρους και τα Δ.Σ. των Αδελφοτήτων – Ομοσπονδιών – Συλλόγων.

Αγαπητοί Συμπατριώτες,
Το Δ.Σ. της Π.Σ.Ε. στη συνεδρίαση την 15/11/2011 αποφάσισε ομόφωνα να υποβάλλει έγγραφη διαμαρτυρία στο Υπουργείο οικονομικών σχετικά με το προβλεπόμενο χαράτσι επί των ακινήτων που έχουν στην αποκλειστική τους κυριότητα τόσο οι Αδελφότητες και Ομοσπονδίες όσο και η Συνομοσπονδία μας, ζητώντας την κατάργηση του για τις ιδιοκτησίες όλων των Σωματείων.

Στη συνεδρίαση αυτή το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί προς το αυτό Υπουργείο για την κατάργηση της ατέλειας επί των εντύπων που εκδίδουν τα σωματεία μας, ζητώντας να επανέλθουν στο προηγούμενο καθεστώς ατέλειας. Προς το σκοπό αυτό σας καλούμε σε κοινή συνεδρίαση την Δευτέρα 12/12/11 και ώρα 7μ.μ. στην αίθουσα της Π.Σ.Ε. για την σύνταξη και υπογραφή των ως άνω διαμαρτυριών, παρακαλούμε δε να έχετε μαζί σας και την σφραγίδα του Σωματείου που εκπροσωπείτε.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος, Γεώργιος Οικονόμου
Ο Γεν. Γραμματέας, Ιπποκράτης Μιχ. Κατσένης. »»

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply