Πανεπιστημιακοί καθηγητές δεν δήλωναν πρόσθετες αποδοχές

Η περιφερειακή διεύθυνση ΣΔΟΕ Ηπείρου μετά από σχετική έρευνα και διαχειριστικό έλεγχο που πραγματοποίησε στον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων για έρευνα που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αποκάλυψε ότι περίπου 300 πανεπιστημιακοί καθηγητές που διδάσκουν στα περισσότερα ιδρύματα της χώρας δεν δήλωσαν στην εφορία τουλάχιστον 1,8 εκατομμύρια Ευρώ που αφορούσαν πρόσθετες αποδοχές για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα. Η απόδειξη της απόκρυψης των πρόσθετων αποδοχών από τους 300 πανεπιστημιακούς δασκάλους, ανάμεσα τους και 60 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έγινε μετά από διασταύρωση των φορολογικών τους δηλώσεων και των χρηματικών μεριδίων που έλαβαν από τον ειδικό λογαριασμό για τη συμμετοχή τους στα ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply