Πέτα Άρτας: Αντιδράσεις για Καλλικράτη

Κίνηση Πολιτών Δήμου Πέτα Άρτας:

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας
στον Κυκλικό Κόμβο Πέτα Άρτας
την Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010, ώρα 17:00

Η Συντονιστική Επιτροπή της Κίνησης Πολιτών Δήμου Πέτα καλεί όλους τους Δημότες σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Κυκλικό Κόμβο έτα‐Άρτας την Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010, ώρα 17:00 με αιτήματα:

 • Όχι στη δημιουργία του εκτρωματικού και μη‐βιώσιμου Δήμου «Ν. Σκουφά».
 • Όχι στις μικρόνοες μικροπολιτικές στρατηγικές και τις παρασκηνιακές μεθοδεύσεις.
 • Όχι στην υποβάθμιση, την υπανάπτυξη και τον μαρασμό.
 • Όχι στην υπονόμευση και τον κατακερματισμό των αναπτυξιακών προοπτικών.
 • Όχι στην καταστρατήγηση των κριτηρίων του Καλλικράτη.
 • Όχι στις τεχνητές αντιπαλότητες και τα τεχνητά αδιέξοδα.
 • Ναι στην ένωση του Δήμου Πέτα με το Δήμο Άρτας.
 • Ναι στη συνοχή, την αξιοποίηση ενιαίων εργαλείων ανάπτυξης, την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη και την προοπτική αναπτυξιακής ώθησης.
 • Ναι στην ενότητα αναπτυξιακών στόχων.
 • Ναι στην ενιαία αξιοποίηση των αναπτυξιακών εργαλείων της περιοχής (Αμβρακικός Κόλπος, Κάμπος, Παραποτάμια Ζώνη, Ζώνη Αστικής Ανάπτυξης, Λίμνη Πουρναρίου, Ζώνη Ελαιοκαλλιεργειών).

Να μην στερηθούν οι πολίτες της Άρτας αυτό που η ίδια η ζωή και η ιστορία τους έχει προσφέρει: την ένωσή τους.

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στον Κυκλικό Κόμβο Πέτα Άρτας
την Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010, ώρα 17:00

Η ανακοίνωση του χωροταξικού σχεδιασμού για τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ φανέρωσε την επικράτηση μικρόνοων προσωπικών στρατηγικών που υπονομεουν το μέλλον και τις αναπτυξιακές προοπτικές του Νομού Άρτας. Η πρόθεση για τη δημιουργία του Δήμου «Ν. Σκουφά», είναι ενάντια στη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής συνολικά.

Καλούμε όλους, έστω και την ύστατη ώρα, να αρθούν στο ύψος που απαιτούν οι κρίσιμες περιστάσεις της χώρας μας και του τόπου, και με δεδομένες τις απόψεις των τοπικών κοινωνιών, και προς όφελος της ευρύτερης περιοχής, να παλέψουν για:

 1. Την άμεση και ανέξοδη άρση των τεχνητών αδιεξόδων, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την εξοικονόμηση πόρων.
 2. Την επίτευξη ενότητας αναπτυξιακών στόχων, που θα σηματοδοτήσει την αναπτυξιακή ταυτότητα της περιοχής, όπως ρητά αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του Καλλικράτη.
 3. Τη συνένωση των όμορων δήμων με το Δήμο Άρτας με τον οποίο συναποτελούν ήδη ενιαία λειτουργική ενότητα, ανεξαρτήτως πληθυσμιακού ορίου, σύμφωνα με την ίδια εισηγητική έκθεση.
 4. Την ενιαία αξιοποίηση των αναπτυξιακών εργαλείων της περιοχής (Αμβρακικός Κόλπος, Κάμπος, Παραποτάμια Ζώνη, Ζώνη Αστικής Ανάπτυξης γύρω από την πόλη της Άρτας, Λίμνη Πουρναρίου, Ζώνη Ελαιοκαλλιεργειών, κλπ).
 5. Τον ενιαίο σχεδιασμό και υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων.
 6. Την αποτελεσματική αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 7. Την ενιαία διαχείριση των πόρων που εισφέρουν οι πολίτες μέσω του εισοδήματός τους.
 8. Την ενίσχυση των ψυχικών δεσμών των πολιτών και την αποφυγή της διάρρηξης του κοινωνικού ιστού με τη δημιουργία αδιέξοδων αντιπλοτήτων.
 9. Την άμεση ενεργοποίηση του συνόλου των πολιτών και του αυτοδιοικητικού πολιτικού προσωπικού της περιοχής, το οποίο χωρίς τεχνητούς αποκλεισμούς και μικρόνοες στρατηγικές θα κληθεί να συμβάλει στην άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων ης περιοχής και της χώρας μας συνολικά.

Ζητούμε να μην στερηθούν οι πολίτες της Άρτας αυτό που η ίδια η ζωή και η ιστορία τους έχει προσφέρει: την ένωσή τους.

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply