Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων Δεκεμβρίου 2012

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται πως η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για συμμετοχή στις εξετάσεις:

α)Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής και
β)Φυσικού Νοσοκομείου εκτός περιοχής Ιοντιζουσων Ακτινοβολιών Δεκεμβρίου 2012 είναι από Πέμπτη 01/11/2012 έως και Παρασκευή 23/11/2012:

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις κατά τόπους Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων. Για κάθε επάγγελμα απαιτείται ξεχωριστή αίτηση συνοδευόμενη με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα και στις εξής ημερομηνίες:

Α. Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής: Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ιατρική Σχολή Αθηνών – Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής – κτίριο Ανατομίας (Μικράς Ασίας 75, Γουδί) την Δευτέρα 10/12/2012 και ώρα 10.00 π.μ.

Β. Φυσικού Νοσοκομείου εκτός περιοχής Ιοντιζουσων Ακτινοβολιών: Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ιατρική Σχολή Αθηνών – Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής – κτίριο Ανατομίας (Μικράς Ασίας 75, Γουδί) την Τρίτη 11/12/2012 και ώρα 10.00 π.μ.

Υποψήφιοι, που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις και είχαν γίνει δεκτοί για εξετάσεις κατά τη δημοσίευση του Ν. 4058/2012 και είχαν δοκιμασθεί με επιτυχία, έστω και σε ένα μάθημα, δεν θα καταθέσουν εκ νέου δικαιολογητικά. Απαιτείται η υποβολή μόνο σχετικής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα:
1) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων – Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26510.87130
2) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας – Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26813.63512
3) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσπρωτίας – Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26650.99986 & 99984
4) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας – Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26823.62113 & 62112
5) Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας: 210.5230406.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply