Ορισμός διευθυντών Περιφέρειας Ηπείρου

Mε απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ορίστηκαν αναπληρωτές προϊστάμενοι Διευθύνσεων και τοποθετήθηκε το προσωπικό των υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου, όπως παρακάτω:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τον Βελογιάννη Γεώργιο του Πολυχρόνη, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ με έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου.

Τον Καλογήρου Αθανάσιο του Λαζάρου, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τον Καλτσούνη Χρόνη του Νικολάου , μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου.

Την Ξενάκη Ελένη  του Διονυσίου , μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρμοδιότητα στην  Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων .

Τον Bλαχιώτη Αγάθη του Ιωάννη , μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Ά.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τον Γαρδίκο Δημήτριο του Θεοδώρου, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ με έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου.

Την Παπαδάκη Ευθυμία του Νικολάου, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ με έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου.

Την Μήτσιου Θεοδώρα του Κωνσταντίνου, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου.

Τον Γκατζέ Δημήτριο του Νικολάου, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού  με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου.

Την Xαντζάρα – Σερβετά Ειρήνη του Θωμά, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Οικονομικού με βαθμό Ά.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τον Μπρίκο Αθανάσιο του Γεωργίου , μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Ά

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ με έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου.

Τον Συρμακέση Σπυρίδωνα του Ανδρέα, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωπόνων  με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ με έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου.

Την Φούφα Διαμαντούλα του Αποστόλου, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων  με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ με έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου.

Τον Δρούγκα Σπυρίδωνα του Χριστοδούλου, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ με έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

Τον Λώλα Λεωνίδα του Χριστοδούλου, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωπόνων  με βαθμό Ά.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τον Βαγενά Ευάγγελο του Θεοχάρη, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Εμπορικού με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ με έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου.

Τον Αναστασάκη Ιωάννη του Μαρίνου, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών  με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ , ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ με έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου.

Τον Φίνο Λάμπρο του Γεωργίου, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρμοδιότητα στην  Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων .

Τον Ζήκο Κωνσταντίνο του Μιχαήλ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού  με βαθμό Ά.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τον Παπαχρήστο Κοσμά του Γεωργίου, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Γενικού Διευθυντή.

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ με έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων .

Τον Ψημμένο Σωτήριο του Σωκράτη, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού  με βαθμό Ά.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τον Νικόπουλο Ιωάννη του Μενελάου, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ με έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου.

Την Καπώνη Βαρβάρα του Αθανασίου, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού  με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ με έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου.

Την Καραγιώτη Γεωργία του Βασιλείου, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ με έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρμοδιότητα στην  Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

Την Ζήση Όλγα του Βασιλείου, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής και Εποπτών Δημόσιας Υγείας με βαθμό Ά.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με έδρα την Άρτα  και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

Τον Οικονομίδη Χρήστο του Ιωάννη,  μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με έδρα την Άρτα  και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

Τον Τσεκούρα Κωνσταντίνο του Βασιλείου,  μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ με έδρα την Άρτα  και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

Τον Βάσσο Δημήτριο του Βασιλείου,  μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με έδρα την Άρτα  και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

Τον Μιχάλη Νικόλαο του Βασιλείου,  μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ με έδρα την Άρτα  και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

Τον Θεοχάρη Γεώργιο του Ευαγγέλου,  μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Υπομηχανικών με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ με έδρα την Άρτα  και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

Την Κοντοδήμα Αφροδίτη του Βασιλείου,  μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Ά.

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με έδρα την Ηγουμενίτσα  και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

Τον Πάνου Βασίλειο του Ευαγγέλου ,  μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με έδρα την Ηγουμενίτσα  και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

Τον Μπέζα Χριστόφορο του Ζήκου ,  μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού  με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ με έδρα την Ηγουμενίτσα  και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

Τον Βαζάκα Φώτιο του Γεωργίου,  μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με έδρα την Ηγουμενίτσα  και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

Τον Σοφίας Γεώργιος του Δονάτου  ,  μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωολόγων  με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ με έδρα την Ηγουμενίτσα  και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

Τον Σγουρίδη Γιώργιο του Σεραφείμ ,  μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ με έδρα την Ηγουμενίτσα  και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

Τον Τάσσιο Παναγιώτη του Αναστασίου,  μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού  με βαθμό Ά.

Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με έδρα την Πρέβεζα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης.

Την Μαλανδράκη Αθηνά του Ιωάννη,  μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με έδρα την Πρέβεζα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης.

Τον Καλόγηρο Απόστολο του Γεωργίου, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού  με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ με έδρα την Πρέβεζα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης.

Τον Αυγέρη Ιωάννη του Βασιλείου, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων  με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με έδρα την Πρέβεζα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης.

Τον Κανιώρη Σπυρίδωνα του Ηλία, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ με έδρα την Πρέβεζα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης.

Τον Γεωργίου Δημήτριο του Χρήστου, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων –  Μηχανικών με βαθμό Ά.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ με έδρα την Πρέβεζα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης.

Τον Λένα Αγγελική του Βασιλείου, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή.

Επίσης στην ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ορίστηκε αναπληρωτής προϊστάμενος Διεύθυνσης με έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου o Μαυρογιώργοs Δημήτριοs, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΤΕ Μηχανικών Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων με βαθμό Α.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply