Ο.Α.Ε.Δ.: Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών

Ξεκινά από σήμερα, Τρίτη 8 Φεβρουαρίου, η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. για την επιχορήγηση 200.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για διάστημα 12 μηνών, με επιδότηση εργοδοτικών εισφορών. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα λήξει αυτόματα ύστερα από την κάλυψη όλων των θέσεων. Τρεις νέες τροποποιήσεις επήλθαν στο πρόγραμμα και είναι οι εξής:

  1. Όσες επιχειρήσεις απασχολούν άνω των 50 ατόμων θα μπορούν να επιχορηγούνται για 30 άτομα κατ’ ανώτατο όριο.
  2. Στο νέο πρόγραμμα δύνανται να ενταχθούν και επιχειρήσεις που απασχολούν ένα άτομο με πλήρη απασχόληση. Στην περίπτωση αυτή η επιδότηση αντιστοιχεί στο 75% των μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών.
  3. Σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία η ενίσχυση που θα λάβει μία επιχείρηση αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 Ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η μη πραγματοποίηση απολύσεων προσωπικού τρεις μήνες πριν την υποβολή της αίτησης καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε ειδικές ομάδες εργαζομένων, όπως άτομα με αναπηρία και εργαζομένους άνω των 50 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική σελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.: www.oaed.gr.

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply