Ν.Ε. ΛΑ.Ο.Σ. Ιωαννίνων: Ενημέρωση

Η Ν.Ε. ΛΑ.Ο.Σ. Ιωαννίνων εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«« Θέμα: “Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 5477 από 7/2/2012 Ερώτηση των Βουλευτών, κ. Γεωργίου Ανατολάκη και κ. Αθανασίου Πλεύρη”:

Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι πλήρως ενήμερο των εξελίξεων στην εν λόγω δικαστική υπόθεση. Έχουμε ήδη δηλώσει επανειλημμένως πως η απόφαση καταδίκης σε ένα έτος φυλάκιση χωρίς αναστολή του Ομογενούς Ναούμ Ντίσιου είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη για τις σχέσεις της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας με το αλβανικό κράτος, που επηρεάζουν, αναμφίβολα, και τις σχέσεις των δύο χωρών.

Τέτοιες σημαντικές εξελίξεις τίθενται παγίως και από πλευράς μας υπόψη των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας η Αλβανία επιθυμεί να γίνει μέλος. Συναφώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Γνωμοδότηση της επί του αιτήματος προσχώρησης της Αλβανίας στην Ε.Ε, εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της για τη συνολική λειτουργία, την αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία της αλβανικής Δικαιοσύνης, ενώ και στην τελευταία Έκθεση Προόδου της τόνισε πως η εναρμόνιση της Αλβανίας με τα ευρωπαϊκά κριτήρια στον τομέα της Δικαιοσύνης είναι σε πρώιμο στάδιο.

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, προκειμένου να αξιολογήσουμε τον βαθμό συμμόρφωσης της Αλβανίας με τα πρότυπα που θέτει η Ε.Ε. για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και να καθορίσουμε την περαιτέρω στάση μας. »»

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply