Ν.Ε. ΛΑ.Ο.Σ. Ιωαννίνων για Ειρηνοδικείο Κόνιτσας

Η Ν.Ε. ΛΑ.Ο.Σ. Ιωαννίνων εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«« Θέμα: «Απάντηση Υπουργείου Δικαιοσύνης σε βουλευτές του ΛΑ.Ο.Σ. για Ειρηνοδικείο Κόνιτσας: “… δεν έχουν ληφθεί ακόμα οριστικές αποφάσεις.”»:

H Ν.Ε. ΛΑ.Ο.Σ. Ιωαννίνων σας καθιστά γνωστό ότι σήμερα εμπεριήλθε στην κατοχή της η υπ’ αριθμ. 121/22.2.2012 απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Δ.&Α.Δ. σε ερώτηση των βουλευτών του ΛΑ.Ο.Σ., κ.κ. Ανατολάκη Γεώργιου (Β’ Πειραιώς) & Πλεύρη Αθανάσιου (Α’ Αθηνών), με θέμα: “Διαμαρτυρίες για το κλείσιμο του Ειρηνοδικείου Κόνιτσας”.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω απάντηση έχει ως εξής:“Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 5139/30-01-2012 ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτές του ΛΑΟΣ κ.κ. Γ. Ανατολάκης & Αθ. Πλεύρης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με στόχο την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την ορθολογικότερη αξιοποίηση των υφισταμένων πόρων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξετάζει την περίπτωση συγχώνευσης ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τη δικαστηριακή ύλη, το ανθρώπινο δυναμικό, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και συνθήκες προσβασιμότητας στις ως άνω υπηρεσίες.

Για το σκοπό αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει ζητήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1756/1988, τη γνώμη της Ολομέλειας των Εφετείων της χώρας, ορισμένες εκ των οποίων έχουν ήδη αποστείλει τις γνωμοδοτήσεις τους.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω γνωμοδοτήσεις δεν είναι δεσμευτικές για τον Υπουργό και δεν έχουν ληφθεί ακόμα οριστικές αποφάσεις.Τέλος, αναφορικά με τον αριθμό αποφάσεων που κλήθηκε να εκδικάσει το Ειρηνοδικείο Κόνιτσας κατά το έτος 2011, σας ενημερώνουμε ότι από το προαναφερόμενο Ειρηνοδικείο εκδικάσθηκαν: α) Είκοσι τέσσερις (24) πολιτικές αποφάσεις, β) Είκοσι εννέα (29) αποφάσεις μονομελούς και γ) εβδομήντα τρία (73) πταίσματα.

Για την Ν.Ε. ΛΑ.Ο.Σ. Ιωαννίνων:
Ο Πρόεδρος, Γιάννης Παπαγιάννης »»

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply