Ν.Α.Ι.: Ανακοίνωση

Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου θα ήταν προτιμότερο και  χρησιμότερο να έκανε εμφανή την παρουσία της το βράδυ της θεομηνίας και όχι παραμονή των εκλογών, εμφανιζόμενη ως εκπρόσωπος τύπου του βουλευτή, υποψήφιου Περιφερειάρχη κ. Ευάγγελου Αργύρη.

Σε κάθε περίπτωση οφείλει να είναι ενημερωμένη και να μην απαξιώνει το αξίωμα που υπηρετεί χρησιμοποιώντας «κουτσομπολιά και φήμες» ως πραγματικά δεδομένα. Ας γνωρίζει λοιπόν ότι το μόνο που κάνουν τα κλιμάκια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, είναι να καταγράφουν τις ζημιές, όπως ο Νόμος προβλέπει και όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις.

Είναι καιρός να ενημερωθεί η κ. Γενικός ότι οι αποστραγγιστικοί τάφροι ανήκουν στον Γ.Ο.Ε.Β. Λεκάνης Ιωαννίνων. Για να καταστεί δε δυνατή η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν οι τάφροι που ανήκουν στη δικαιοδοσία του ΤΟΕΒ Ανατολής, έχει κατά επανάληψη τεθεί θέμα στο Υπουργείο για την μεταβίβασή τους στους Δήμους του Λεκανοπεδίου.

Η διοίκηση του Γ.Ο.Ε.Β. Λεκάνης Ιωαννίνων διορίζεται από την Περιφέρεια Ηπείρου και σύμφωνα με το οργανόγραμμά του είναι Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας. Τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Γεωργίας, νυν Αγροτικής Ανάπτυξης, που μεταβίβασε τη σχετική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες και στο Υπουργείο.

Η χρηματοδότηση του γίνεται από το πρόγραμμα Δημοσίων Έργων και  για οικονομικές ενισχύσεις – χρηματοδοτήσεις  – όπως θα διαπιστώσει και η ίδια από τις υπηρεσίες της –  απευθύνεται στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο, όπου εκκρεμούν σχετικά αιτήματα.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση απαγορεύεται να διαθέσει πόρους για αρμοδιότητες των Γ.Ο.Ε.Β. – Τ.Ο.Ε.Β. που επιβάλλουν στρεμματική εισφορά στους καλλιεργητές και ασκεί μόνο διοικητικής υφής εποπτεία, νομιμότητας πράξεων κλπ.

Όσον αφορά τα θυροφράγματα, στο Νομό Ιωαννίνων, υπάρχει μόνο ένα στη λίμνη Παμβώτιδα που το διαχειρίζεται ο ΓΟΕΒ, άνοιξε στην κατάλληλη ώρα και δεν επηρεάζει στο παραμικρό τις πλημμύρες στο Δέλτα του Καλαμά.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply