Νέο γήπεδο στην Κόνιτσα

Σύμφωνα με απόφαση της νομαρχιακής επιτροπής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, πρόκειται να κατασκευαστεί στην Κόνιτσα γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5, συνολικού προυπολογισμού 80.000 Ευρώ. Η κατασκευή του έργου πρέπει να εκγριθεί και από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κόνιτσας ώστε να προχωρήσουν τα έργα.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply