Μελέτες 16 εκ. € στο Πρόγραμμα Δημ. Επενδύσεων

«Πράσινο φως» για την υλοποίηση σημαντικών μελετών για έργα που θα συμβάλουν στην ουσιαστική ανάπτυξη της Ηπείρου και την αύξηση της απορροφητικότητας του ΠΕΠ, έδωσε το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μετά και τις συντονισμένες προσπάθειες της Περιφέρειας Ηπείρου. Οι μελέτες των έργων αφορούν κατά προτεραιότητα ανελαστικές υποχρεώσεις της χώρας στο τομέα του περιβάλλοντος, υποδομές Υγείας – Πρόνοιας, υποδομές παιδείας και οδικές μεταφορές που εξασφαλίζουν τη σύνδεση των αστικών κέντρων της Περιφέρειας με τα διευρωπαϊκά δίκτυα.

Μεταξύ των μελετών που θα χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνονται:

 • Η οριστική τεχνική μελέτη Μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων προϋπολογισμού 400.000ευρώ, υλοποιώντας μια σημαντική δέσμευση της Γενικής Γραμματέα προς την τοπική κοινωνία.
 • Κατασκευή Γυμνασίου Αγ. Σπυρίδωνα Δ. Φιλοθέης.
 • Οριστική τεχνική μελέτη μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και χώρου ΧΥΤ υπολειμμάτων.
 • Αποχέτευση – βιολογικός καθαρισμός Πέρδικας Ν. Θεσπρωτίας.
 • Δημιουργία υποδομών φροντίδας παιδιών και νηπίων στην Ελαία Φιλιατών.
 • Διαμόρφωση οικολογικού πάρκου στην περιοχή Κατσικάς.
 • Αποκατάσταση οικοσυστήματος, επανασύνδεση πηγών στην περιοχή Αμφιθέας.
 • Αξιοποίηση παραποτάμιας περιοχής και πηγών Λούρου.
 • Ανάδειξη – Προστασία φυσικού περιβάλλοντος ποταμού Καλαμά.
 • Μελέτη δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ Κουτσελιού – Λογγάδων – Βασιλικής – Καστρίτσας – Δροσοχωρίου.
 • Επέκταση Δημοτικού σχολείου Δ.Δ Κουτσελιού.
 • Αξιοποίηση βιοαερίου ΕΕΛ Ιωαννίνων και οργανικών αποβλήτων λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.
 • Κατασκευή οδικής αρτηρίας σύνδεσης της Κενάν Μεσαρέ με την παράκαμψη Ιωαννίνων.
 • Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων στην Ελεούσα (παλαιός οικισμός και επέκταση).
 • Αποχέτευση Αμφιθέας, συν. Αγίας Μαρίνας Κρύας και υπόλοιπο Κρύας.
 • Αγωγός διάθεσης υγρού εκροής εγκατάστασης ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας λυμάτων Καναλλακίου.
 • Μελέτη Μουσικού Σχολείου Δήμου Πρέβεζας.
 • Οριστική Μελέτη Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή).
 • Μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Ν. Πρέβεζης Δήμου Ζαλόγγου Δ.Δ Καναλίου θέση Κούκος.
 • Αποχέτευση Δήμου Πρέβεζας.

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου σε δηλώσεις της τόνισε «κυβέρνηση και Περιφέρεια με συντονισμένες προσπάθειες προσπαθούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος και την έλλειψη προγραμματισμού όσον αφορά την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Η χρηματοδότηση των μελετών για έργα σημαντικής αξίας και ενδιαφέροντος για τους πολίτες της Ηπείρου μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός αναπτυξιακού πλαισίου που θα φέρει την Ήπειρο πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων της που δεν είναι άλλοι από την ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της».

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply