Μέχρι 26/10 οι αιτήσεις για τη Δημοτική Αστυνομία

Μέχρι 26 Οκτωβρίου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να προσληφθούν στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ιωαννιτών. Οι θέσεις είναι 14 συνολικά και αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον από υποψηφίους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη σχετική προκήρυξη από τη Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου, από το Δήμο Ιωαννιτών και από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Νομαρχίας Ιωαννίνων.

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply