Κενάν Μεσαρέ: Επιτροπή παρακολούθησης

Επιτροπή, η οποία θα παρακολουθεί τη λειτουργία της Λεωφόρου Κενάν Μεσαρέ συγκροτήθηκε από το Δήμο Ιωαννιτών. Η επιτροπή θα είναι επιφορτισμένη με την υποβολή προτάσεων για παρεμβάσεις, όπου κριθεί ότι είναι απαραίτητο μετά και από τις παραστάσεις διαμαρτυρίας των κατοίκων της περιοχής της Κιάφας.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply