Κατασκευή νέου Γυμνασίου στην Ανατολή

Νέο σύγχρονο Γυμνάσιο θα κατασκευαστεί στο Δ. Δ. Ανατολής, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων.  Από την Νομαρχιακή Επιτροπή Προγραμματισμού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & Προμηθειών αναδείχτηκε ανάδοχος η Κ/Ξ Α.Π. ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε.- ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. Το έργο, προϋπολογισμού 2.643.697 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. Ηπείρου – Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος 2007-2013, στο οποίο εντάχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009. Το νέο Γυμνάσιο, θα είναι διώροφο, με  εννέα αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βοηθητικούς χώρους,  ενώ στην αυλή του, εκτός από το γήπεδο μπάσκετ προβλέπονται χώροι πρασίνου και φύτευση φυτών και δένδρων. Τέλος, για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του διδακτηρίου, προβλέπεται η κατασκευή φωτοβολταϊκής συστοιχίας, συνολικής ισχύος αιχμής 5,4 KW.

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply